VVD Landgraaf vraagt aandacht voor onkruidbestrijding en groenonderhoud

Ons bereiken de laatste weken veel berichten van inwoners uit diverse wijken in Landgraaf die klagen over het gebrekkig onderhoud van de groenvoorzieningen en de slechte bestrijding van onkruid op stoepen en fietspaden. Het gaat hierbij niet om de aangewezen ‘biodiversiteit groenstroken’ maar om de reguliere bermen en groenstroken. Daarnaast is de onkruidbestrijding op de trottoirs op veel plekken onvoldoende. 

Dit zorgt naast een esthetisch slecht beeld, wat naar onze mening onwenselijk is voor een gemeente die zich met recht een toeristische trekpleister noemt, ook voor mogelijke onveilige situaties in het verkeer en op de voetpaden.

Tot slot stimuleert het onze inwoners niet om zelf hun tuin en groen aan kant te houden (zoals we terecht graag willen) als de gemeente niet het goede voorbeeld geeft.

We zien ook dat de medewerkers van de groendiensten hard werken, maar ze krijgen het simpelweg niet bijgehouden.

Natuurlijk heeft het weer de afgelopen weken niet geholpen, maar toch zou de VVD Landgraaf graag willen weten hoe we dit in de toekomst beter kunnen doen, ook met het oog op de voorspellingen dat we vaker dit soort nat weer zouden kunnen verwachten in de toekomst. 

Wellicht moet de capaciteit in de buitendienst worden uitgebreid, de planning worden gewijzigd of het materiaal worden aangepast. 

De voledige lijst met vragen aan het College vindt u in de bijlage.