Nieuws

 • Onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen is bekend!

  Op 14-15-16 maart 2022 kunt u naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen! De VVD Landgraaf heeft een energiek en divers team op de lijst staan. Een goede mix van ervaring en verjonging, met vertegenwoordiging uit alle kernen van Landgraaf en met veel kennis van zaken op diverse beleidsterreinen. Wij hopen op uw steun en stem! Lees verder

 • Algemene beschouwingen

  06 december − Een mooi resultaat voor de inwoner van Landgraaf! Gisteren hebben de algemene beschouwingen plaatsgevonden tijdens de begrotingsbehandeling 2023. De VVD heeft extra aandacht gevraagd voor de upgrade van winkelcentrum Op de Kamp, meer investeringen in Veiligheid en Handhaving en gepleit voor afschaffing van de hondenbelasting. Op al deze 3 thema’s zijn toezeggingen van het college gedaan, een mooi resultaat dus! Lees verder

 • Zorgen om voortgang upgrade Winkelcentrum Op de Kamp

  03 maart − De VVD Landgraaf heeft wederom haar zorgen geuit richting het college over de voortgang van de broodnodige upgrade van Winkelcentrum op de Kamp. Ruim 2 jaar geleden uitte de VVD al haar zorgen hierover via schriftelijke vragen en in 2020 werd een door ons ingediende motie voor meer prioriteit voor de voortgang raadsbreed aangenomen. Door diverse omstandigheden (nieuwe eigenaar, corona) bleef de voortgang echter achter bij de initiële plannen. Op 25 Maart 2021 jl. volgde er een hoopgevende informatieavond waarin een nieuwe planning voor de upgrade van winkelcentrum Op de Kamp werd gepresenteerd. Daarin werd aangegeven dat de eerste voor onze bevolking zichtbare mijlpaal (‘start werkzaamheden upgrading Look & Feel’) stond gepland voor het eerste kwartaal van dit jaar (Q1 2022). In een flitsende presentatie werd toen aangegeven dat de vloeren, de plafonds en de volledige uitstraling van het gezellige maar gedateerde winkelcentrum grondig zouden worden aangepakt door de eigenaar van het WC. Helaas is er voor het winkelend publiek in Landgraaf momenteel echter nog steeds nauwelijks iets te zien van een upgrade. Buiten een aantal aangebrachte ‘VERHUURD’ stickers op een aantal van de leegstaande panden is er nog geen spoor van activiteiten zichtbaar die de look & feel van dit winkelcentrum op korte termijn zouden moeten aanpakken en verbeteren. Alles wijst dus weer op vertraging, iets dat wat betreft de VVD Landgraaf zeer onwenselijk is, vandaar dat de fractie wederom opheldering heeft gevraagd aan het zittende college door middel van het indienen van schriftelijke vragen. Voor de VVD is de leefbaarheid van Landgraaf een speerpunt, en daar maken vitale en toekomstbestendige winkelcentra een wezenlijk onderdeel van. Daarom is het voor ons van essentieel belang dat de eigenaar zich blijft committeren aan de toegezegde investeringen. Lees verder

 • Volg VVD Landgraaf ook op social media!

  10 februari − Volg ons voor laatste nieuws en updates ook op social media! We hebben een eigen Facebook, Twitter en Instagram account waarop we onze volgers graag up to date houden! Lees verder

 • Slogan en programma gemeenteraadsverkiezingen 16 Maart bekend!

  09 februari − Samen aan de slag voor Landgraaf! Ons verkiezingsprogramma 2022-2026 kunt u vinden op deze website onder 'dossiers' Lees verder

 • Leg zonnepanelen op daken, niet in onze groene buitengebieden!

  03 februari − Recent werd in De Limburger bekendgemaakt dat er plannen worden uitgewerkt om een groot zonnepanelenpark aan te leggen in het Haesdal in De Kakert.... De VVD Landgraaf fractie heeft vragen gesteld aan de wethouder om ervoor te zorgen dat de bezwaren van o.a. de stichting Het Groene Lint en van de bewoners van De Kakert tegen dit plan serieus worden genomen. Laten we zuinig zijn op dit soort mooie beeldbepalende groene uitloopgebieden met cultuurhistorische en ecologische waarde: Leg zonnepanelen op daken, niet in onze groene buitengebieden! Lees verder

 • VVD Landgraaf start petitie afschaffing hondenbelasting

  24 januari − De VVD Landgraaf heeft al diverse malen via moties het college van Landgraaf opgeroepen om de hondenbelasting in Landgraaf af te schaffen. Tot op heden werd dit voorstel nooit breed gesteund in onze Landgraafse gemeenteraad. Wij vinden dat het bezit van een hond voor veel voordelen zorgt voor onze inwoners op het gebied van beweging, sociale contacten en veiligheid in en rondom het huis. Daarnaast vinden wij het oneerlijk dat er alleen een belasting bestaat op het bezit van honden, en niet op het bezit van andere soorten huisdieren. Hondenoverlast-plegers moet aangepakt en beboet worden, maar het hebben van een hond zou standaard niet extra belast moeten worden. De landelijke politiek geeft ook aan dat afschaffing gewenst is, maar dat het een lokale beslissing is. Veel gemeentes hebben dit inderdaad ook recent doorgevoerd, de gemeente Landgraaf helaas echter nog niet. Daarom start de VVD Landgraaf een petitie om het draagvlak onder de Landgraafse bevolking te peilen. De petitie kan ondertekend worden via https://petities.nl/petitions/schaf-de-hondenbelasting-af-in-landgraaf De getekende petitie zal aan het nieuwe college worden overhandigd met het verzoek om een voorstel uit te werken om deze vorm van belasting in Landgraaf af te schaffen. Lees verder

 • VVD Landgraaf wil VIA Landgraaf katern terug!

  10 januari − De VVD Landgraaf is voorstander van de terugkeer van de VIA Landgraaf, als vast lokaal nieuws katern in de Limburger op woensdag en gratis beschikbaar voor al onze inwoners op diverse distributiepunten in de gemeente, met naast lokaal politiek nieuws ook veel aandacht voor de lokale verenigingen, instellingen en winkeliers. Een goede mix van online en fysieke media gebruik zorgt namelijk voor een hoger bereik onder onze Landgraafse bevolking. Wij ontvangen vaak signalen van burgers dat de VIA Landgraaf van weleer erg gemist wordt. Er wordt door de gemeente voorspoedig aan de weg getimmerd op het digitale mediavlak, maar een mix tussen fysiek en digitaal blijft nodig om een groot gedeelte van onze burgers te bereiken en te informeren. Daarnaast geven veel ondernemers en verenigingen aan moeite te hebben hun activiteiten, evenementen of acties efficiënt onder een groot lokaal publiek bekend te maken. Hiervoor was voorheen de VIA Landgraaf een prima medium. Het enkele jaren geleden door de gemeente geïntroduceerde papieren krantje ‘Gemindezaken’ dekt de bovengenoemde doelstelling niet af (beperkt zich tot college nieuws), haalt bij lange na niet het gewenste bereik vanwege de gebrekkige distributie en lijkt inmiddels een stille dood te zijn gestorven. Met veel waardering kijken wij naar het huidige VIA Parkstad katern wat tegenwoordig vooral gevuld wordt door de gemeente Kerkrade. Naar onze mening verdienen onze Landgraafse burgers dezelfde mate van aandacht en informatieverstrekking. Lees verder

 • Veel vernieuwing op VVD Landgraaf kandidatenlijst GR2022

  03 januari − Veel vernieuwing op VVD Landgraaf kandidatenlijst GR2022 Lees verder

 • VVD Landgraaf krijgt eigen clubhuis

  10 september − VVD Landgraaf opent een eigen clubhuis in het centrum van Schaesberg. De ruimte zal met name worden gebruikt voor gesprekken met inwoners, ondernemers en andere groepen. Het clubhuis moet het voor mensen in Landgraaf ook makkelijker maken in contact te komen met de partij. Bovendien wil de partij er haar fractievergaderingen houden. Het clubhuis ligt in het centrum van Schaesberg aan de hoofdstraat 105 in Landgraaf. Lees verder

 • VVD Landgraaf vraagt aandacht voor onkruidbestrijding en groenonderhoud

  19 augustus − Ons bereiken de laatste weken veel berichten van inwoners uit diverse wijken in Landgraaf die klagen over het gebrekkig onderhoud van de groenvoorzieningen en de slechte bestrijding van onkruid op stoepen en fietspaden. Het gaat hierbij niet om de aangewezen ‘biodiversiteit groenstroken’ maar om de reguliere bermen en groenstroken. Daarnaast is de onkruidbestrijding op de trottoirs op veel plekken onvoldoende. Lees verder

 • VVD motie tegen bezuiniging op politie basiseenheid Landgraaf-Brunssum

  07 juli − VVD Landgraaf is onaangenaam verrast door plannen voor afschaling politie basiseenheid Landgraaf - Brunssum en roept de burgemeester via een motie op protest aan te tekenen en de sterke lobby richting Den Haag actief te steunen voor meer politiecapaciteit voor Parkstad en Zuid-Limburg Lees verder

 • VVD stelt vragen over cameratoezicht in winkelcentra

  23 juni − Op 5 November 2020 heeft de VVD Landgraaf een motie ingediend tijdens de Algemene Beschouwingen met betrekking tot de inzet van permanent cameratoezicht in onze drie winkelcentra in Landgraaf. Dit omdat wij toen al veel klachten van burgers ontvingen over overlast en onveiligheidsgevoelens in die gebieden. Lees verder

 • VVD stelt vragen over "De Bousberg"

  © Gemeente Landgraaf

  17 juni − In 2005 heeft de gemeente Landgraaf met het openbaar maken van haar stedenbouwkundig en landschappelijk ontwerp “De Bousberg” het initiatief genomen om het voormalig gebied van de camping De Bousberg te ontwikkelen tot een woongebied. Lees verder

 • Vragen rondom bouwplannen op terrein Michaelkerk Eikske

  14 juni − Tijdens de recente woningmarktconferentie in April jl. werden een 20-tal bouwplannen gepresenteerd in Landgraaf om het woningaanbod uit te breiden en daarmee de krapte op de woningmarkt aan te pakken. Lees verder

 • Vragen over verkeersveiligheid Kleikoeleweg ‘de Racebaan van Nieuwenhagen’

  03 juni − Via diverse inwoners uit de wijken Nieuwenhagerheide en de Exdel zijn bij ons alarmerende berichten binnengekomen omtrent de verkeers- en veiligheidssituatie rondom het begin van de Brunssumerweg (vanaf afrit buitenring tot aan kruispunt) en de Kleikoeleweg in Nieuwenhagen. De VVD Landgraaf maakt zich ernstige zorgen over deze ontwikkelingen. Lees verder

 • Lucas Baggerman gekozen tot lijsttrekker VVD Landgraaf GR2022

  31 mei − Tijdens de ledenvergadering op 31 Mei 2021 is Lucas Baggerman unaniem gekozen tot lijstrekker van de VVD Landgraaf voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in Landgraaf in Maart 2022. Lees verder

 • Situatie rondom gebouw oude In de Bende zorgelijk

  27 mei − Via diverse omwonenden heeft de VVD Landgraaf alarmerende berichten ontvangen omtrent de situatie rondom het gebouw van het oude zwembad In de Bende aan de Hoogstraat in Landgraaf. Lees verder

 • VVD maakt zich zorgen over Gemeenschapshuis 't Ströatje

  11 mei − Verenigingen zijn een belangrijk onderdeel van onze Landgraafse samenleving, het zorgt voor binding, dynamiek, kwaliteit van leven en gemeenschapszin. In de Groenstraat in Waubach vervult gemeenschapshuis ’t Ströatje daarin een belangrijke rol. 5 grote verenigingen en meer dan 37 kleine verenigingen zijn hier gehuisvest en kunnen hier hun (reguliere) activiteiten en festiviteiten in normale (corona-loze) tijden laten plaatsvinden. Helaas is inmiddels bekend geworden dat de huidige uitbater er mee stopt aan het einde van dit kalenderjaar (1 december 2021). Lees verder

 • #KiesKelly

  06 maart − Op 15, 16 en 17 maart zijn Tweede Kamerverkiezingen. #KiesKelly Regterschot VVD #36 Lees verder