Vragen over verkeersveiligheid Kleikoeleweg ‘de Racebaan van Nieuwenhagen’

Via diverse inwoners uit de wijken Nieuwenhagerheide en de Exdel zijn bij ons alarmerende berichten binnengekomen omtrent de verkeers- en veiligheidssituatie rondom het begin van de Brunssumerweg (vanaf afrit buitenring tot aan kruispunt) en de Kleikoeleweg in Nieuwenhagen. De VVD Landgraaf maakt zich ernstige zorgen over deze ontwikkelingen.

Nu de Brunssumerweg vanaf de kruising met de Kleikoeleweg tijdelijk afgesloten is (en in de toekomst zal worden ingericht als een verkeersluwe 30 km-weg, dus ook dan veel minder verkeer zal aantrekken) is de drukte op de Kleikoeleweg al flink toegenomen. Dit ondanks het feit dat de verkeersintensiteit nog lang niet is aanbeland op het oude niveau van voor de COVID-19 pandemie, omdat momenteel nog steeds grote delen van de beroepsbevolking (deels) thuiswerken.

Daarnaast wordt er ook frequent veel te hard gereden op deze doorgaande glooiende weg, die momenteel qua aanleg blijkbaar uitnodigt om het gaspedaal eens flink in te trappen. De Kleikoeleweg wordt in de volksmond inmiddels ‘de Racebaan van Nieuwenhagen’ genoemd!

Het nieuwe infra-plan dat de aankomende maanden wordt uitgerold zorgt ervoor dat het doorgaand verkeer via een integrale voorrangsweg vlot door kan stromen, en dat het oprijden van de Kleikoeleweg nog vloeiender kan plaatsvinden, op zich prettig voor de nette autorijder, maar ook een extra stimulans voor de hardrijder om nog een tandje bij te schakelen.

Verkeersdeelnemers uit de aangrenzende straten vanuit de wijken Nieuwenhagerheide en de Exdel hebben tijdens piektijden nu al moeite om de Kleikoeleweg op te komen, en voetgangers die de straat willen oversteken voor een wandeling in het prachtige buitengebied aldaar moeten geduld hebben en soms rennen voor hun eigen veiligheid.

De VVD Landgraaf maakt zich zorgen over deze onwenselijke situatie en de daarbij horende veiligheidsrisico’s die dit met zich meebrengt voor onze inwoners. Daaro wil de VVD het volgende van het College weten:

  • Is het college op de hoogte van bovenstaande situatie en zo ja, wat is uw eerste reactie hierop?
  • Welk beeld laten metingen mbt de verkeersintensiteit op de Kleikoeleweg zien sinds het afsluiten van de Brunssumerweg?
  • Hoe zien deze cijfers eruit als we ze extrapoleren naar een tijd zonder COVID-19 en dus zonder thuiswerk van grote delen van de beroepsbevolking
  • Welke veiligheidsmaatregelen heeft de portefeuillehouder in gedachte om de verkeersveiligheidssituatie op de Kleikoeleweg te verbeteren en wanneer worden deze geïmplementeerd (aanpassingen weg, controles etc)
  • Is het mogelijk een aantal extra veilige oversteekplaatsen te creëren voor voetgangers zodat ze zonder angst de Kleikoeleweg en het eerste gedeelte van de Brunssumerweg kunnen oversteken (bijv. bij de Mc Donald’s, na de bocht als je de Kleikoeleweg opkomt en bij het kerkhof (Uurwerkersweg))?