Lucas Baggerman gekozen tot lijsttrekker VVD Landgraaf GR2022

Tijdens de ledenvergadering op 31 Mei 2021 is Lucas Baggerman unaniem gekozen tot lijstrekker van de VVD Landgraaf voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in Landgraaf in Maart 2022.

Baggerman (46) is sinds medio 2020 raadslid en fractievoorzitter van de VVD Landgraaf en timmert sindsdien flink aan de weg. Naast enkele succesvol ingebrachte moties en diverse schriftelijke vragen omtrent actuele thema’s die leven onder de Landgraafse bevolking, is hij ook actief bezig om zowel de steunfractie als de achterban van zijn partij uit te breiden.

Recent is via een grote flyeractie een oproep gedaan aan alle Landgravenaren die Landgraaf nog een stukje mooier willen maken om mee te doen met de VVD Landgraaf.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het lokale verkiezingsprogramma. Speerpunten van de partij zijn:

  • Veiligheid en leefbaarheid in de Landgraafse buurten;
  • Passende woningbouw in de kernen;
  • Behoud van de prachtige Landgraafse buitengebieden;
  • Het tegengaan van de leegstand in de winkelcentra;
  • Behoud van kwalitatief goed onderwijs in Landgraaf;
  • Een krachtige economie met en voor lokale ondernemers;
  • Geen gedwongen dure energietransitie zonder draagvlak voor onze inwoners.

Lucas Baggerman is helder over zijn ambities. Hij wil ervoor zorgen dat het heldere liberale geluid sterker wordt vertegenwoordigd in de Landgraafse gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Daarom hoopt hij meerdere zetels te bemachtigen voor zijn partij.