Situatie rondom gebouw oude In de Bende zorgelijk

Via diverse omwonenden heeft de VVD Landgraaf alarmerende berichten ontvangen omtrent de situatie rondom het gebouw van het oude zwembad In de Bende aan de Hoogstraat in Landgraaf.

Rondhangende jeugd heeft inmiddels diverse vernielingen aangericht, waaronder o.a. diverse ramen van het pand. Daarnaast wordt het pand door ongewenste gasten bezocht om waardevolle materialen buit te maken, o.a. metalen zijn erg in trek.

De gemeente zou al opgeschaald hebben qua patrouille-capaciteit van politie en handhaving.

De VVD Landgraaf maakt zich zorgen over deze onwenselijke situatie en de eventuele additionele veiligheidsrisico’s die dit met zich meebrengt voor de omwonenden.

De VVD wil van het College weten of de patrouille-capaciteit daadwerkelijk is opgeschaald. Daarnaast vraagt de VVD zich af of de oude chloortanks nog aanwezig zijn in het gebouw. Mocht dit het geval zijn vraagt de VVD welke maatregelen de gemeente neemt om de risico’s tot een minimum te beperken.

Tot slot wil de VVD weten wanneer de sloop van het gebouw gepland staat en of het mogelijk is de sloopwerkzaamheden te vervroegen.

Een overzicht van de schriftelijke vragen die de VVD gesteld heeft omtrent de situatie bij de oude In de Bende vindt hieronder: