VVD maakt zich zorgen over Gemeenschapshuis 't Ströatje

Verenigingen zijn een belangrijk onderdeel van onze Landgraafse samenleving, het zorgt voor binding, dynamiek, kwaliteit van leven en gemeenschapszin.

In de Groenstraat in Waubach vervult gemeenschapshuis ’t Ströatje daarin een belangrijke rol. 5 grote verenigingen en meer dan 37 kleine verenigingen zijn hier gehuisvest en kunnen hier hun (reguliere) activiteiten en festiviteiten in normale (corona-loze) tijden laten plaatsvinden. Helaas is inmiddels bekend geworden dat de huidige uitbater er mee stopt aan het einde van dit kalenderjaar (1 december 2021).

Tot op heden is er geen nieuwe uitbater voor het ’t Ströatje gevonden. Brouwerij Heineken heeft aangegeven dat als de situatie zo blijft dat ’t Ströatje dan uiteindelijk dicht gaat.

De VVD Landgraaf vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en wil daarom van het College van B&W weten het voor zichzelf een rol weggelegd ziet om te voorkomen dat het 't Ströatje vanaf 1 januari 2022 gesloten blijft. Daarnaast wil de VVD weten of er scenario's klaarliggen voor het geval de verenigingen geen gebruik kunnen maken van 't Ströatje indien er geen uitbater gevonden wordt. 

Tot slot roept de VVD het College op om in gesprek te gaan met de beherende stichting van het 't Ströatje.

Een overzicht van de schriftelijke vragen vindt u hieronder .