#KiesKelly

Mijn naam is Kelly Regterschot (46) en ik woon met mijn man Anton en twee jongens (Joep en Kas) in Rimburg, Landgraaf. Sinds juni 2019 zit ik vanuit Limburg in de Tweede Kamer voor de VVD. Voor iedere provincie is het van belang dat er uiteindelijk afgevaardigden in de Tweede Kamer zitten, ook voor onze eigen provincie.

Omdat het noodzakelijk is de onderwerpen die belangrijk zijn voor Limburg te kunnen agenderen, en dat via lokale vertegenwoordiging over te brengen, zijn regionale kandidaten in de Tweede Kamer ook vanuit Limburg van belang.

Onderwerpen die voor Limburg belangrijk zijn, zoals de sociaaleconomische agenda, het bouwen van woningen en nu natuurlijk zeker ook de continuïteit in de zorg, verdienen het om in Den Haag op de agenda te staan. Limburg kenmerkt zich door haar grensligging waarbij grensoverschrijdende samenwerking een belangrijk thema is voor de komende periode. Het geluid uit de regio moet overgebracht blijven worden, en daar sta ik voor!

Ik ben daarop aanspreekbaar en u mag mij daarvoor benaderen. Ik wil mij de komende periode opnieuw inzetten op de onderwerpen die voor ons hier in Limburg van belang zijn. Daarbij heb ik veel gehad aan de input die ik krijg vanuit alle hoeken van de Limburgse samenleving. Dergelijke signalen helpen mij om mijn werk in Den Haag te kunnen doen. Die signalen hoop ik dan ook te blijven ontvangen, en die zal ik ook actief ophalen om ze vervolgens over te brengen in Den Haag, zodat er rekening gehouden kan worden met onze regio.

Ook de komende vier jaar wil ik mij hard maken voor Limburg en onze inwoners! Ik ga mij daar weer met hart en ziel voor inzetten, dat beloof ik u!

Zet cookies aan om de video te tonen.