Art. 41 mbt organisatie kermis op Megaland.

Afgelopen week werd er in diverse media melding gemaakt van een vergevorderd plan om een 10-daagse kermis te organiseren op het Megalandterrein in Landgraaf van 6 tot en met 15 november. Deze berichtgeving liep parallel met de nationale regeringspersconferentie en afkondiging op maandag 28 september jl. van strengere maatregelen richting de bevolking om het COVID-virus en de gevolgen daarvan onder controle te houden/krijgen. Veel aandacht ging daarin ook uit naar de eigen verantwoordelijkheid van de bevolking om zich te houden aan de maatregelen, een dringend signaal richting de bevolking om de maatregelen serieus op te volgen. In het debat hierover op 30 september jl. is daar wederom uitgebreid over gesproken een dringend advies voor het dragen mondkapjes in publieke binnenruimten aan toegevoegd. Deze maatregelen gelden voor tenminste 3 weken maar kunnen na evaluatie (in de week van 20 oktober) verlengd of zelfs nog versterkt worden.

De VVD Landgraaf gunt de kermisondernemers van harte de omzet van deze mega-kermis, net zoals zij de besturen van sportverenigingen de omzet in sportkantines gunt, de omzetten in culturele instellingen en de inkomsten van ondernemers die werken in de evenementen-business het liefst veilig wil stellen. 

Daarnaast vindt de VVD Landgraaf het idee om een extra toeristische trekpleister te creëren voor 

Landgraaf op Megaland met een mega-kermis evenement een sympathiek idee. 

Maar in de huidige situatie, waarin de volksgezondheid in het geding is, zet de VVD Landgraaf vraagtekens bij het vergevorderde plan om juist nu, in deze tijd waarin we terughoudendheid van mensen verlangen in de sociale contacten onderling, zo’n groot evenement te organiseren.

Vandaar de volgende vragen conform artikel 41 van het Regelement van Orde.