18/01/2018 Verkiezingsprogramma VVD Landgraaf 2018-2022

 Het verkiezingsprogramma van de VVD Landgraaf met een optimistische toon en duidelijke boodschap “Alleen ga je sneller, samen kom je verder!”.


Dit programma is inzet van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 en borduurt voort op de ingeslagen weg, waarbij onderstaande drie uitgangspunten voor de Landgraafse VVD onverminderd van kracht blijven:
• Financieel orde op zaken

• Liever moeilijke dan halve maatregelen

• Een degelijk vangnet voor onze burgers die er niet zelfstandig in slagen hun talenten te benutten.


Het programma bevat een samenhangend pakket aan maatregelen waarmee de VVD Landgraaf op liberale wijze invulling geeft aan een toekomstbestendig perspectief voor de gemeente Landgraaf en in bredere context de regio Parkstad. Een perspectief bestaande uit kansen en uitdagingen die enkel kans van slagen hebben indien het Landgraafse gemeentebestuur zich opstelt als verbinder en andersdenkenden de vrijheid en mogelijkheid geeft hun stem te laten horen en deze op waarde weet te waarderen.
 
Stem daarom 21 maart 2018: VVD! Want “Alleen ga je sneller, samen kom je verder!